Đặng Thơm

Đặng Thơm

Thầy giáo hướng dẫn rất nhiệt tình,dễ hiểu, tôi rất vui vì những gì nhận được khi đến học trực tiếp tại đây.