Hà Ngô

Hà Ngô

Chúng tôi kính cảm ơn Thầy Mr Tiu, nhờ tấm lòng nhiệt huyết của Thầy mà U60, u70 chúng tôi sống lại tuổi Hai Mươi!